Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai…), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi – Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.

FilibrA Style Chuyên phụ kiện tóc, trang sức thời trang ( dây chuyền, bông tai…) giá tốt. Chúng tôi cam kết sẽ cải thiện nguồn hàng chất lượng từng ngày với tiêu chí cung cấp sản phẩm chất lượng nhất thay vì giá rẻ nhất và luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu 🥰

——————————
FilibrA FOR SUCCESS – ALL IN FilibrA
——————————
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. GIAN HÀNG TMĐT FilibrA : 

Lựa chọn nhiều mặt hàng Túi thời trang nữ, Đồ Chơi – Mẹ & Bé, Đồng hồ và Trang sức… từ Filibra Accessories, mua online ship tận nhà và nhiều ưu đãi khác.

——————————

Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. 𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗻𝗴𝗼̛̀
𝗖𝗵𝗶̉ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝟭𝗞 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝗸𝗲̣𝗽 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗘𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗮
Em bé độc lạ này có thể dùng cột hết tóc, kẹp nửa đầu, hoặc búi tóc …
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. 𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝗻𝗮̆𝗺 đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗱𝗼 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗴𝗶𝗮́ Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. 𝗚𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̂̀𝗻 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 𝗺𝘂𝗮 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗶 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗮
𝗧𝗿𝘂𝘆 𝗰𝗮̣̂𝗽 𝗹𝗶𝗻𝗸: https://shp.ee/2xzxx2v
𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗸𝗲́𝗼 𝗱𝗮̀𝗶 đ𝗲̂́𝗻 𝟯𝟬/𝟭𝟮
——————————
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. 𝗗𝗨𝗬 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝟭𝟭.𝟭𝟭 – 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 Đ𝗨𝗔 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚 – 𝗦𝗜𝗘̂𝗨 𝗛𝗢̣̂𝗜 𝗠𝗨𝗔 𝗦𝗔̆́𝗠 Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒆̂𝒏 𝒈𝒉𝒆́ 𝒒𝒖𝒂 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝑭𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝑨 𝒏𝒉𝒆́ 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒐̛𝒊 Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Ngoài ra còn có :
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Khung giờ vàng 0H – 2H – Duy nhất 11.11 Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Deal hot thương hiệu – Rẻ như Flashsale – Mua kèm deal 0Đ Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.“”Lưu”” Voucher mở sớm Giảm đến 50% Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Mua ngay top deal tuyển chọn ưu đãi chạm nóc chớp nhoáng từ 0H – 2H Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. 1000 DEAL SỐC 1K ngập tràn 9 khung giờ 0H – 0H30 – 1H – 1H30 – 9H – 12H – 15H – 18H – 21H
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Bùng nổ siêu deal 20K – 50K – 150K – Giảm đến 50%
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Săn deal 11K, lộ diện lần lượt 0H – 12H – 15H – 18H
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Combo Rộn ràng xuống phố – Ưu đãi đến 40%Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Thương hiệu chiêu đãi – Voucher lên tới 350K – Mua là có quàFilibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Hòa nhịp siêu sale – Săn deal giới hạn cùng ADIDAS – COOLMATE Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. ĐÓN CHỜ 11.11: Săn VOUCHER 200K – DEAL 1K – Mua kèm quà 0Đ vào 11.11, Số lượng cực kì có hạn, khám phá ngay tại https://shopee.vn/m/sale-thoi-trang-teasing-1111 Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.

——————————

𝟭𝟬/𝟭𝟬 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝘀𝗮𝗹𝗲 𝗹𝗼̛́𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝘀𝗮̀𝗻 𝗧𝗠Đ𝗧Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗻𝗮̀𝘆 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘀𝗮̆𝗻 đ𝗼̂̀ đ𝗲̣𝗽 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗵𝗼̛𝗶 𝗽𝗵𝗶́
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. BÍ KÍP SĂN SALE GIÁ TỐT
𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 1 : Lưu Voucher của Shop ( vào link trên )
𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 2 : Tìm lưu kết hợp sử dụng Voucher của Shopee
FilibrA chia sẻ cho bạn vài Voucher Shopee nhé
** 𝟭𝟬𝟭𝟬𝗛𝗢𝗔𝗡𝟮𝟬𝗞𝟬𝗛𝟬 hoặc 𝟭𝟬𝟭𝟬𝗛𝗢𝗔𝗡𝟮𝟬𝗞𝟬𝗛𝟭 hoàn 20K đơn từ 50K ( 00H00 10/10)
** 𝟭𝟬𝟭𝟬𝗛𝗢𝗔𝗡𝟮𝟬𝗞𝟭𝟮𝗛𝟬 hoặc 𝟭𝟬𝟭𝟬𝗛𝗢𝗔𝗡𝟮𝟬𝗞𝟭𝟮𝗛𝟭 hoàn 20K đơn từ 50K ( 12H00 10/10)
** 𝗔𝗙𝗙𝟭𝟬𝟭𝟬𝟮𝟬𝗞 – Giảm 20K đơn từ 100K (duy nhất 10/10)
** 𝐀𝐅𝐅𝟏𝟎𝐆𝐈𝐎𝐕𝐀𝐍𝐆 – Giảm 20% đơn từ 150K tối đa 50K ( Vào cái khung giờ : 15 giờ và 21 giờ )

——————————

Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.𝗛𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆 𝗕𝗜𝗚 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗺𝗼̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 đ𝗮̃ 𝗺𝘂𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝘂 đ𝗼̛𝗻 𝗿𝗼̂̀𝗶??
𝗡𝗵𝗶̀𝗻 𝗺𝗮̂́𝘆 đ𝗼̛𝗻 𝘁𝘂𝗶 đ𝗮̣̆𝘁 𝗺𝗮̀ 𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝗻𝗲̂𝗻 𝗱𝘂𝗶 𝗵𝗮𝘆 𝗯𝘂𝗼̂̀𝗻 𝗹𝘂𝗼̂𝗻Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Ai chưa biết mua gì thì ghé nhà tui lựa đi, có VOucher mà hem xài là tiếc lắm nè Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. https://shp.ee/2xzxx2v

——————————

Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.𝟬𝟳.𝟬𝟳 𝗧𝗛𝗔́𝗖𝗛 Đ𝗔̂́𝗨 𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚 – 𝗞𝗜̀ 𝗧𝗔̀𝗜 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗦𝗢̂́𝗖
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Voucher giảm đến 177K
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Deal sốc 1K ngập tràn 9 khung giờ 0H – 0H30 – 1H – 1H30 – 9H – 12H – 15H – 18H – 21H
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Top deal đồng giá chỉ dưới 20K, 50K
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Tặng bạn thêm voucher hot mở cả ngày, hoàn đến 50K xu
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Top deal trợ giá từ Thương hiệu chỉ từ 99k,
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Hàng quốc tế sale đến 50%
Mua là hời, mặc là đẹp. Click ngayyy để săn mã!!! Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.

——————————

𝙉𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝙗𝙖̆𝙣 𝙠𝙝𝙤𝙖̆𝙣 𝙝𝙤̉𝙞 𝙨𝙝𝙤𝙥 𝙧𝙖̆̀𝙣𝙜 :
” 𝙎𝙖𝙤 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙠𝙞𝙚̂̉𝙪 𝙙𝙖́𝙣𝙜 𝙢𝙖̀ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙜𝙞𝙖́ 𝙡𝙖̣𝙞 𝙧𝙚̉ 𝙝𝙤̛𝙣 𝙣𝙝𝙞̀𝙚̂̀𝙪 𝙩𝙝𝙚̂́? 𝙑𝙖̣̂𝙮 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙘𝙤́ 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜? Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
𝙉𝙖𝙮 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙞𝙖 𝙨𝙚̉ 𝙘𝙝𝙪́𝙩 𝙞́𝙩 𝙖̣
𝙃𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙖̣𝙞 đ𝙖𝙣𝙜 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙭𝙖̂𝙮 𝙙𝙪̛̣𝙣𝙜 𝙝𝙞̀𝙣𝙝 𝙖̉𝙣𝙝 𝙣𝙚̂𝙣 𝙨𝙚̃ 𝙘𝙤́ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 đ𝙤̛̣𝙩 𝙨𝙝𝙤𝙥 đ𝙚̂̉ 𝙜𝙞𝙖́ 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙩𝙤̂́𝙩, 𝙘𝙤́ 𝙠𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙖̂́𝙥 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙡𝙤̂̃ 𝙩𝙝𝙚̂𝙢 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙭𝙞́ đ𝙚̂̉ 𝙘𝙖́𝙘 𝙗𝙖̣𝙣 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 đ𝙚̂́𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙧𝙖̉𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢.
Vì thế các bạn cứ yên tâm mà mua hàng nhé, giá tốt đi đôi với chất lượng tốt luôn ạ Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Ghé shop và follow ngay để không bỏ lỡ các hot deal nhé các nàng
——————————
Túi da kẹp nách Pedro PW2-76390055
Mẫu kẹp nách trẻ trung dành cho mọi lứa tuổi .
Khoá thiết kế phối đá màu cực sang .
Size : 24*11*7 cm , thoải mái để vừa các loại điện thoại , vừa ví dài .
——————————
Túi xách da kẹp nách Pedro #PW2-76390055
Em này kẹp nách xinh lắm luôn ạ !
Size :26x13x5cm
——————————
NewFilibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.New Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.2021 của nhà CNK
CNK Chain Handle Panelled Crossbody Bag
CK2-80270643
Túi hến form vừa vặn không to không nhỏ , đựng cả thế giới nhé các nàng !!
Phụ kiện túi có thể tháo rời , làm Clutch cầm tay , kẹp nách ,đeo chéo tuỳ ý điểm cộng cho e ý .
Saiz:21*15cm*5cm
Full tag + túi vải hãng
——————————
Túi đeo vai, đeo chéo nữ Charles & Keith CK2-20671218
Metallic Push-Lock Shoulder Bag
CK2-20671218
Có thể kết hợp đeo chéo hoặc đeo vai
Saiz:22cm*12cm*9cm
Full tag + túi vải hãng
——————————
𝗠𝗮̂̃𝘂 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝘂̛𝗻𝗴𝗴𝗴
Ck2-50781417 bản dạ mới
Printed Circular Flap Trapeze Bag
– size 22cm
HOT muôn đời ạ!!
Đeo chéo ,kẹp nách , cần tay đều được ạ!
Túi gồm :1 dây xích ,1 dây da ngắn và 1 dây da dài .
Full tag + túi vải

——————————

Túi CHARLES – Push-Lock Crossbody Bag
#CK2-80671035
New colours màu mới nhất 2020
Size : 22cm x 15cm x 6.5cm
Em này kẹp nách xinh cực kỳ cả nhà ạ.
Full tag + túi vải

——————————

Charles & Keith Classic Push-Lock Crossbody
Ck2-80701088-4
– Kích thước: 18 x 13.5 x 8cm
– Form túi thời trang, hợp xu hướng, các đường chỉ khâu vô cùng chắc chắn và tinh tế.
– Ngăn bên trong túi rộng rãi tiện lợi
-dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nha
Full tag + túi vãi
——————————
𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐓𝐨𝐩 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐠
Pedro – PW2-56390015
– Túi vừa có thể cầm xách tay, đeo vai, hoặc đeo chéo theo sở thích của bạn (dây đeo có thê tháo rời).
– Size: 19 x 13.5 x 7 cm (vừa Iphone plus).
– Fulltag kèm túi bụi hãng.
Có 3 màu : xanh chuối, đen, đen sọc hồng
GIÁ : 505,000 VND
——————————
Túi Charles mẫu mới CK2-80270609 – Turn-Lock Front Flap Bag
Kích thước (cm): 7 x 19 x 11.5
Mẫu mới nhất, hai dây đeo, tuỳ chỉnh theo phong cách, style nào cũng sang chảnh ạ
Chất Dạ tweed dày dặn
Full tag + túi bụi
——————————
Love at first sight là đây chứ đâu Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Túi #Charles & Keith Classic Push-Lock Crossbody ck2-80701088-4
Mẫu mới 2020
Kích thước: 18 x 13.5 x 8cm
Full tag + túi vải
Giá: 567,000 vnd

——————————

VÍ #CHARLES & KEITH
Ví nhiều ngăn rất là tiện luôn
Có nhiều màu như hình
Full tag + box
Giá : 399,000 vnd
——————————
TÚI #CHARLES
Với thiết kế nhiều ngăn rất là tiện lợi luôn ạ Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Size :18cm x 11cm x 5cm
Full tag + túi vải hãng
Giá: 490,000 vnd
——————————
Ví bì thư #Charles Classic Envelope Wallet 2020
Ví rộng rãi và nhiều ngăn, đựng cực nhiều thẻ, tiền, cmnd + bằng lái thoải mái.
Có 3 màu : Mustard, Xám, Đen
Full box + tag
Giá : 360,000 vnd
——————————
Mẫu túi #Charles đơn giản, da vân rắn mix lên đồ thì cực chuẩn, sang chảnh không ai bằng nha.
Size: 23cm
Full tag + túi vải
Giá: 607,000 vnd
——————————
ÚI SHOULDER BAG #CHARLES
KÍCH THƯỚC: 7.5* 21 * 16 cm
CÓ 2 MÀU : BEIGE, ĐEN
FULL TAG + TÚI VẢI
Giá: 543.000 vnd
——————————
Ví mini – Card Holder – CK6-50700705
Snap Button Card Holder CHARLES & KEITH
Có 4 màu như hình
SIZE: 10* 2 *8.5 cm
Full box + tag
Giá : 390,000 vnd
——————————
BALO – #C&K MINI Backpack
Quai đeo chắc chắn, tháo rời được
Size: 16 x 18 x 11cm
Full tag + túi vải
Giá : 645,000 vnd
——————————
TÚI BAO TỬ #Charles CK2-80150844
Kèm 3 dây như hình
Mẫu túi đeo hông, vai, chéo cực kì cá tính, dây đeo bảng to siêu ngầu.
Size :21 * 14 * 8cm
Full tag + túi vải
Giá 556,000
——————————
Mùa lễ mùa cưới đến rồi. Sắm mẫu này đi đám cưới đám ơ đồ là còn gì bằng nha mấy chị emm Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
TÚI #Charles
Size:16*21,5*8 cm
Full tag + túi bụi hãng
Có 4 màu
Giá 540.000 vnd
——————————
Mẫu #Pedro mới về chanh sả hết sức
Lizard-Effect Structured Top Handle Bag
SIZE: 28cm X 22cm X 10cm
Có 4 màu: mỗi màu đăng kèm 2 mặt túi.
Full tag + túi vãi hãng
Giá 640.000 vnd
————–
Siêu phẩm ví Pedro màu vàng về làng
Kèm thêm dây đeo
Full tag + box
Giá 450,000
——————————
TÚI #CHARLES Quilted Push
Dây chỉnh được độ dài, đeo vai – đeo chéo đều xinh.
Size: 24*19*9cm
Full tag + túi vải
Có 3 màu như hình
Giá: 589,000 vnd
——————————
TÚI MINI #CHARLES KEITH DẠNG WOC
Phiên bản 2020 da mềm mịn
Size 20 x 14
Full tag + túi vải
Giá: 540,000 vnd
——————————
TÚI MINI #PEDRO – Mini Lizard Effect
Nắp gập, khoá cài nam châm
Kèm dây đeo bản mảnh có thể tháo rời
Kích thước : 17.5 x 16.5 x 7cm
Full tag + túi vải
Giá : 520,000 VND
——————————
TÚI MINI #PEDRO
Chi tiết nắp gập khóa kim loại chắc chắn
Size mini: 12 x 9.5 x4.5 cm
Full box + tag
Giá: 495,000 vnd
——————————
TÚI #CHARLES & KEITH
CÓ 3 MÀU
Kèm 2 dây : dây đeo chéo + dây đeo vai kẹp nách
Size: 9.5* 22*14
Full tag + túi vải
——————————
Nhìn phát là biết ngầu Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
TÚI #CHARLES & KEITH All BLACK bản 2020
SIZE: 22.8 *9*12.5 cm
Giá 590,000 vnd
——————————
New Arivals
Túi #Charles – Double Zip Crossbody Bag
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. Kiểu dáng đẹp, sang trọng và cực kỳ tiện lợi, hãy đeo chéo chiếc túi nhỏ xinh này vào bất cứ khi nào bạn muốn làm mới trang phục và phong cách của mình.
* Có thể kẹp nách ,đeo chéo thoái mai ,dây thâu ngắn ,dài tùy ý
Giá: 530,000 vnd
——————————
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
TÚI ĐEO CHÉO MINI #Charles Keith
Size 18 x 15 x 5
Vừa plus thoải mái, kèm ví ngắn,ngăn to rộng, đeo chéo và đeo vai
Full tag + túi vải
Giá : 495,000 vnd
——————————
NEW RELEASE
Túi xách tay hình bán nguyệt Tweed Top PEDRO
Kích thước: 19 x 16.5 x 6.5 (cm)
Có 4 màu như hình
Full tag + túi vải
——————————
Pedro Structured Shoulder Bag
Material : PU Leather
Size (CM) : 25 x 15 x 7.
Color : Light Blue, Peach & Black
Kèm 2 dây. Full tag + túi vải
Giá: 567,000 vnd
——————————
Túi Charles and Keith – Chain Handle Bag
Kèm 3 dây đeo thay đổi nhiều kiểu
Size 27x15x10
Có 3 màu như hình
Full tag + túi vải
——————————
Mẫu ví dài Pedro mới
Có 2 màu trắng đen
Kèm thêm dây đeo
Full tag + box
Giá 450,000
——————————
TÚI #CHARLES&KEITH
CÓ 3 MÀU
Size : 18,5 x 13,5CM
GIÁ: 576.000 VND.
FULL TAG + TÚI VẢI
#TUI #BAG #CNK #TUIDEOCHEO #CK2-20781358
—————–
Tông nâu trầm ấm dễ dàng phối cùng các outfit thu đông cuối năm.
Chần chờ gì mà không sắm ngay một em.
TÚI #CHARLES&KEITH
CÓ 3 MÀU
Size : 18,5 x 13,5CM
GIÁ: 576.000 VND.
FULL TAG + TÚI VẢI
——————————
SIÊU PHẨM NHÀ PEDRO
Luxurious and Feminine (Sang trọng và Nữ tính).
Sturctured Top Handle B
Width (cm): 19
Height (cm): 14.5
Depth (cm): 8.5
Color: Multi – Light Pink – Black
——————————
PEDRO LEATHER SHOULDER BAG
Size 19 x 9 cm, mini gọn nhẹ, vừa plus…
Kèm thêm ví nhỏ đựng tiền vừa tiện vừa xinh
Chất da trơn mịn
Fulltag + túi vải
Giá : 510,000 vnd
——————————
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.TÚI MINI CHARLES KEITH
4 MÀU: HỒNG, ĐEN, ĐỎ, BEIGE
Phiên bản 2020 da mềm mịn , kèm túi vải.
Size 20 x 14
Giá 495,000 VND
——————————
Ví dài PEDRO – Croc-Effect Leather Wallet On Chain
Quai cầm điều chỉnh được độ dài + kèm theo dây đeo chéo
Size (CM) : 10 x 19 x 4
Giá 460,000 VND
——————————
Túi PEDRO – 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐓𝐨𝐩 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐠
PW2-56390015
– Túi vừa có thể cầm xách tay, đeo vai, hoặc đeo chéo theo sở thích của bạn (dây đeo có thê tháo rời).
– Size: 19 x 13.5 x 7 cm (vừa Iphone plus).
– Fulltag kèm túi bụi hãng.
Có 3 màu : xanh chuối, đen, đen sọc hồng
GIÁ : 505,000 VND

——————————

Dành cho những cô nàng yêu thích sự nổi bật, cá tính Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt.
Túi PEDRO – 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐓𝐨𝐩 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐠
PW2-56390015
– Túi vừa có thể cầm xách tay, đeo vai, hoặc đeo chéo theo sở thích của bạn (dây đeo có thê tháo rời).
– Size: 19 x 13.5 x 7 cm (vừa Iphone plus).
– Fulltag kèm túi bụi hãng.
GIÁ : 505,000 VND
——————————

Kẹp tóc kim loại phong cách Hàn Quốc, Hairclip KT022 – Filibra, món phụ kiện không thể thiếu cho phái đẹp với thiết kể nhỏ gọn, chắc chắn, dễ sử dụng. Hairclip này chính là sự lựa hoàn hảo.🔥🔥🔥

Kẹp tóc chắc chắn, dễ sử dụng, dễ phối đồ.

Chất liệu: Kim loại
Kích thước : chiều dài từ 4 – 5 cm
Cân nặng: 0,02kg
——————————

ẹp tóc kim loại phong cách Hàn Quốc KT004 – Filibra, món phụ kiện thời trang tóc không thể thiếu cho phái đẹp với thiết kể nhỏ gọn, chắc chắn, dễ sử dụng. Hairclip này chính là sự lựa hoàn hảo.🔥🔥🔥

Kẹp tóc chắc chắn, dễ sử dụng, dễ phối đồ

Chất liệu: kim loại

Kích thước :
Loại 1 -Mèo 7 x 3.5 cm
Loại 2 -Tam Giác 7 x 3.5 cm
Loại 3 -Chữ nhật 7 x 3.5 cm
Loại 4 -Nửa tròn 7.5 x 4 cm
Loại 6 -Giọt nước vàng 7.5 x 3.5 cm
Loại 7 -Giọ̣t nước bạc 7.5 x 3.5 cm
Loại 8 -Sò lớn 7.5 x 4 cm
Loại 9 -Gấu 8 x 5 cm
Loại 10 -Cong 7 x 3.5 cm
Loại 11 -Ngôi sao 6 x 6 cm
Loại 12 -Vỏ̉ sò có ngọc trai 6 x 6 cm
Loại 13 -Tròn nhám 8 x 4cm
Loại 14 -Hình lạ 7 x 3.5 cm
(có hình so sánh với giấy tiền trong phần hình ảnh)
——————————

FilibrA cam kết
Sản phẩm 100% giống mô tả.
Hàng có sẵn, giao hàng ngay khi nhận được đơn
Hoàn tiền nếu sản phẩm không giống với mô tả
Giao hàng trên toàn quốc, nhận hàng trả tiền

Hỗ trợ đổi trả theo quy định của Shopee

1. Điều kiện áp dụng (trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận sản phẩm)
– Hàng hoá vẫn còn mới, chưa qua sử dụng
– Hàng hoá bị lỗi hoặc hư hỏng do vận chuyển hoặc do nhà sản xuất

2. Trường hợp được chấp nhận:
– Hàng không đúng size, kiểu dáng như quý khách đặt hàng
– Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng

3. Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng chính sách:
– Quá 03 ngày kể từ khi Quý khách nhận hàng
– Gửi lại hàng không đúng mẫu mã, không phải sản phẩm của FilibraStyle
– Không thích, không hợp, đặt nhầm mã, nhầm màu,…

Do màn hình và điều kiện ánh sáng khác nhau, màu sắc thực tế của sản phẩm có thể chênh lệch khoảng 3-5%
*Để thuận tiện cho việc đổi trả mong quý khách hãy quay lại video mở sản phẩm.*

#kep #cap #phu #kien #thoi #trang #toc #hairclip #keptoc #captoc #phukientoc #phukienthoitrang #phukiennu #nu #hanquoc #Filibrastyle

——————————

 
Hộp đựng trang sức trong suốt màng bọc PE, hộp bảo quản phụ kiện thời trang Filibra TS005 Chất liệu: Khung nhựa + màng bọc PE siêu dãn làm cản không khí lọt vào giúp bảo quản trang sức được bền hơn. Size : 7×7 cm, 9×9 cm

——————————

 
Set 2 miếng dán xước tóc mái makeup, phụ kiện tóc CT011- Filibra Sử dụng khi makeup hoặc rửa mặt rất thuận tiện, giúp tóc gọn gàng mà ko làm xẹp tóc – Màu sắc: Cụ thể các màu như hình ( Shop sẽ giao màu bất kì, nếu bạn có thích màu nào cứ inbox Shop trong trường hợp có hàng sẽ linh hoạt ạ )

——————————

 
Thắt lưng với thiết kế không bấm lỗ phù hợp với mọi vòng eo, rất là tiện luôn. Với chất liệu da PU bền bỉ, mặt chữ nhật basic nên chiếc dây lưng này không lo bị lỗi mốt. Dây nịt phù hợp khi đi học, đi chơi, đi làm Bản dây: 2,3 cm Dây dài: 105 cm Mặt dây: Bạc Chất liệu: Da PU Màu sắc: Đen ———————————————
 
 
Kẹp tóc lông phong cách Hàn Quốc KT010, món phụ kiện không thể thiếu cho phái đẹp với thiết kể nhỏ gọn, chắc chắn, dễ sử dụng. Hairclip này chính là sự lựa hoàn hảo.🔥🔥🔥 Thông tin sản phẩm: Kẹp tóc nhựa phong cách Hàn Quốc KT010 ❤️❤️ -Chất liệu: Nhựa -Kích thước : 10 – 11cm -Cân nặng: 0.04 kg -Màu sắc: Cụ thể các màu như hình -Mã: KT010

——————————

 
Kẹp tóc kim loại phong cách Hàn Quốc, Hairclip KT002 – Filibra, món phụ kiện không thể thiếu cho phái đẹp với thiết kể nhỏ gọn, chắc chắn, dễ sử dụng. Hairclip này chính là sự lựa hoàn hảo.🔥🔥🔥 Kẹp tóc chắc chắn, dễ sử dụng, dễ phối đồ. Chất liệu: Kim loại Kích thước : 12 x 5 cm Cân nặng: 0,04kg ——————————————————————
 
Bờm cài tóc tai gấu lông, băng đô lông cừu dễ thương, phụ kiện tóc nữ CT029 – Filibra.🔥🔥🔥 -Chất liệu: Nhựa bọc vải lông mịn -Màu sắc: Cụ thể các màu như hình
——————————
FilibrA FOR SUCCESS – ALL IN FilibrA
——————————
Filibra Style 1 Shop Chuyên Phụ Kiện Tóc, Trang Sức Thời Trang ( Dây Chuyền, Bông Tai...), Túi Thời Trang Nữ, Đồ Chơi - Mẹ & Bé, Đồng Hồ Và Trang Sức Giá Tốt. GIAN HÀNG TMĐT FilibrA : 

Viết một bình luận