TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03-2019

? TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03/2019

——————————

TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03-2019 FOR SUCCESS – ALL IN TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03-2019

——————————
TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03-2019 GIAN HÀNG TMĐT TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03-2019:
– Website: https://reviewgia.com
– Shopee: https://shopee.vn
– Tiki: https://tiki.vn
——————————
Ngành hàng Mã giảm giá Giảm Chi tiết Link sản phẩm áp dụng
Thời trang TRAMLOVE 20,000 Giảm 20k cho đơn hàng từ 350k của gian hàng tramy139 https://shopee.vn/tramy139
Thời trang NANA12 12% Giảm 12%, tối đa 30k cho đơn hàng từ 200k cho tất cả sản phẩm của shop giaynana https://shopee.vn/giaynana
Thời trang NTHUY12 12% Giảm 12% tối đa 30K cho đơn từ 200K. Áp dụng cho tất cả sản phẩm giày dép nữ của shop. Voucher chỉ được áp dụng một lần. Số lượng voucher có hạn. https://shopee.vn/ngothuy90
Thời trang LUULUYEN12 12% Giảm 12% tối đa 30K cho đơn từ 200K. Áp dụng cho tất cả sản phẩm giày dép nữ của shop. Voucher chỉ được áp dụng một lần. Số lượng voucher có hạn. https://shopee.vn/nguyenthiluuluyen
Thời trang EROSS1902 10% Giảm 10%, tối đa 30k cho đơn hàng từ 150k cho tất cả sản phẩm từ thương hiệu Erosska https://shopee.vn/erosska
Thời trang MERL20 20000 Giảm 20000 cho đơn từ 199000 của shop merlyshoe https://shopee.vn/merlyshoe
Hàng tiêu dùng COSFAR 3000000% Mã COSFAR giảm 30k cho đơn từ 150k, áp dụng cho tất cả sản phẩm của shop farmasi_officialstore https://shopee.vn/farmasi_officialstore
Hàng tiêu dùng COSUNZA 3000000% Mã COSUNZA giảm 30k cho đơn từ 150k, áp dụng cho tất cả sản phẩm của shop romanoofficialstore, enchanteur_officialstore, wiprounza_officialstore, bioessence_officialstore, dashing_officialstore https://shopee.vn/To%C3%A0n-B%E1%BB%99-%C6%AFu-%C4%90%C3%A3i-col.120121?freeShipping=false
Hàng tiêu dùng COSXMEN 20% Giảm 20% cho đơn 150k tối đa 50k cho shop xmen_officialstore, xmenforboss_officialstore,sedure.vn https://shopee.vn/xmen_officialstore
Hàng tiêu dùng RASA08 10% Nhập RASA08 giảm 10% cho ĐH từ 500k https://shopee.vn/rasasidubai
Hàng tiêu dùng PHONPYTR2 10% Nhập PHONYTR10 giảm 10% cho ĐH từ 200k https://cf.shopee.vn/file/d048470bff801d0cab0ae153755174e1&quot
Hàng tiêu dùng YVES15 15% Nhập YVES15, giảm 15%, tối đa 40k cho ĐH từ 200k https://shopee.vn/yvesrocher_officialstorehcm
Hàng tiêu dùng ANDALOU20 20% Nhập mã ANDALOU20 giảm 20% cho đơn hàng từ 200K, giảm tối đa 100K https://shopee.vn/andalou_naturals_officialstore
Hàng tiêu dùng COSMAR 10% Nhập mã COSMAR giảm ngay 10% tối đa 50K cho đơn từ 300K, áp dụng cho các sản phẩm Sức khỏe và sắc đẹp (Không áp dụng cho một số sản phẩm đặc biệt) https://shopee.vn/COLLECTIONS/147514/
Hàng tiêu dùng HCMAR10K 0 Nhập mã HCMAR10K giảm 10K , đơn bất kì https://shopee.vn/Gi%E1%BA%B7t-gi%C5%A9-Ch%C4%83m-s%C3%B3c-nh%C3%A0-c%E1%BB%ADa-cat.17101
Điện tử ELHABIG03 12% Nhập mã ELHABIG03 giảm ngay 12% tối đa 50K cho đơn từ 300K, áp dụng cho các sản phẩm Điện gia dụng tham gia chương trình. (Không áp dụng cho một số sản phẩm đặc biệt) https://shopee.vn/collections/104830
Điện tử ELHAMALL03 12% Nhập mã ELHAMALL03 giảm ngay 12% tối đa 70K cho đơn từ 400K, áp dụng cho các sản phẩm Điện gia dụng tham gia chương trình. (Không áp dụng cho một số sản phẩm đặc biệt) https://shopee.vn/search?collection=144951&smtt=202.30124
Điện tử ELMTPK 20K Nhập mã ELMTPK giảm ngay 20k cho đơn hàng từ 300k, chỉ áp dụng cho các sản phẩm trong chương trình. https://shopee.vn/search?collection=52642&smtt=202.29978
Điện tử ELTHENHO10K 10,000 Nhập mã ELTHENHO10K giảm ngay 10k cho đơn hàng từ 99k, chỉ áp dụng cho các sản phẩm trong chương trình. https://shopee.vn/search?collection=71115&smtt=202.30122
Điện tử ELCECOOL 3000000% Nhập mã ELCECOOL giảm ngay 30K cho đơn hàng từ 299K, áp dụng cho các sản phẩm Điện Tử tham gia chương trình. (Không áp dụng cho một số sản phẩm đặc biệt) https://shopee.vn/collections/79961
Thời trang WTCHMAR 10% Nhập mã WTCHMAR giảm 10% tối đa 30k cho đơn hàng bất kì. Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định ngành Đồng hồ. https://shopee.vn/collections/148669
Thời trang WTCHVIPMAR 12% Nhập mã WTCHVIPMAR giảm 12% tối đa 150k cho đơn bất kì. Áp dụng cho các sản phẩm thuộc Shopee Mall ngành hàng Đồng hồ. https://shopee.vn/mall/%C4%90%E1%BB%93ng-H%E1%BB%93-cat.9607
Đời sống MASO3 15% Nhập mã MASO3 giảm 15% tối đa 30k với mọi giá trị đơn hàng. Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Thể thao du lịch https://shopee.vn/Th%E1%BB%83-Thao-Du-L%E1%BB%8Bch-cat.9675
Đời sống MASOHV03 50K Nhập mã MASOHV03 giảm 50k, đơn từ 399k trở lên . Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Thể thao du lịch https://shopee.vn/Th%E1%BB%83-Thao-Du-L%E1%BB%8Bch-cat.9675
Đời sống MASOMALL3 15% Nhập mã MASOMALL3 giảm 15% tối đa 50k, đơn từ 150k trở lên. Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Thể thao du lịch https://shopee.vn/Th%E1%BB%83-Thao-Du-L%E1%BB%8Bch-cat.9675
Thời trang MA03 Hoàn 10% Nhập mã MA03 HOÀN ĐẾN 10% đơn hàng bằng Shopee Xu, tối đa 30K cho đơn từ 99K, áp dụng cho 1 số sản phẩm trong ngành hàng Thời Trang Nam http://bit.ly/2X9Yeiy
Thời trang MAMALL03 Hoàn 10% Nhập mã MAMALL03 HOÀN ĐẾN 10% đơn hàng bằng Shopee Xu, tối đa 50K cho đơn từ 99K, áp dụng cho 1 số sản phẩm trong ngành hàng Thời Trang Nam thuộc Shopee MALL http://bit.ly/2SQUK6g
Thời trang MA0310 10% Nhập mã MA0310 giảm 10% cho đơn hàng từ 99k tối đa 20k áp dụng cho 1 số sp nhất định ngành hàng Thời Trang Nam http://bit.ly/2XiKbHq
Thời trang PT20A2318 7% Nhập mã PT20A2318 giảm 7% cho đơn hàng từ 250k tối đa 40k http://bit.ly/2SSOMBN
Thời trang PHUCAN10 10% Nhập mã PHUCAN10 giảm 10% tối đa 30k cho đơn hàng từ 150k http://bit.ly/2XfxixQ
Thời trang AOSOMI14 5% Nhập mã AOSOMI14 giảm 5% cho đơn hàng từ 199k http://bit.ly/2EoJLrK
Thời trang AOTHPC10 5% Nhập mã AOTHPC10 giảm 5% tối đa 30k cho đơn hàng từ 200k http://bit.ly/2V75mKE
Thời trang GIAYNN8 10% Nhập mã GIAYNN8 giảm 10% tối đa 50k cho đơn hàng từ 20k http://bit.ly/2NiGXPC
Hàng tiêu dùng BEAUTY099 5% Nhập mã BEAUTY099 giảm 5% cho đơn hàng từ 99k https://shopee.vn/beautybuffetvietnam
Hàng tiêu dùng MEDIHEAL3 10% Nhập mã MEDIHEAL3 giảm 10% cho đơn hàng từ 399k https://shopee.vn/mediheal_officialstore
Hàng tiêu dùng FMDUREX3 10% Nhập mã FMDUREX3 giảm 10% cho đơn hàng từ 280K, giảm tối đa 100K https://shopee.vn/durex.officialstore
Hàng tiêu dùng FMROHTO3 10% Nhập mã FMROHTO3 giảm 10% cho đơn hàng từ 280K, giảm tối đa 100K https://shopee.vn/rohto.vietnamofficialstore
Hàng tiêu dùng COSHB03 5% Nhập mã COSHB03 giảm 10% tối đa 30k, cho đơn hàng từ 200k. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng sức khoẻ và sắc đẹp. https://shopee.vn/collections/148155/
Thời trang ZAPAS0319 10% Nhập mã ZAPAS0319 để được giảm 10% đối với các đơn hàng có giá trị từ 150K cho các sản phẩm của nhà bán hàng Zapasvn. HSD bắt đầu từ 01/03/2019 cho đến khi hết số lượng mã. Lưu ý: mã chỉ áp dung khi mua trên App của Shopee. https://shopee.vn/zapasvn
Thời trang MAXX03 10% Nhập mã MAXX03 được giảm 10% đối với các đơn hàng có giá trị từ 200K cho các sản phẩm của MAXXSHOES. HSD bắt đầu từ 01/03/2019 cho đến khi hết số lượng mã. Lưu ý: mã chỉ áp dung khi mua trên App của Shopee. http://bit.ly/2Eo91y8
Thời trang THUY3019 2000000% Nhập mã THUY0319 để được giảm thêm 20K cho đơn từ 180K https://shopee.vn/thuyhoa_dhbh
Thời trang TARATA10 10% Nhập mã TARATA10 được giảm 10% tối đa 50kđối với các đơn hàng có giá trị từ 199K cho các sản phẩm của Tarantoshop01. HSD bắt đầu từ 01/03/2019 cho đến khi hết số lượng mã. Lưu ý: mã chỉ áp dung khi mua trên App của Shopee https://shopee.vn/tarantoshop01
Thời trang MAMS1503 15% Nhập mã MAMS1503 để được giảm thêm 15% tối đa 35K, áp dụng khi mua đơn hàng từ 99K https://shopee.vn/Gi%C3%A0y-D%C3%A9p-Nam-cat.2429
Điện tử ELMTPK 20K Nhập mã ELMTPK giảm 20K cho các sản phẩm PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI, đơn tối thiểu 300K mua trên ứng dụng Shopee. https://shopee.vn/m/voucher-cuc-soc-mt?smtt=201.31690
Điện tử ELVUIQTQD 30K Nhập mã ELVUIQTQD giảm 30K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ, đơn tối thiểu 250K. https://shopee.vn/m/voucher-cuc-soc-mt?smtt=201.31690
Điện tử ELFREESHIP 10% Nhập mã ELFREESHIP giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ, đơn tối thiểu 99K. https://shopee.vn/m/voucher-cuc-soc-mt?smtt=201.31690
Điện tử ELMT11 30K Nhập mã ELMT11 giảm 30K cho các sản phẩm ĐIỆN TỬ, đơn tối thiểu 250K. https://shopee.vn/m/voucher-cuc-soc-mt?smtt=201.31690
Hàng tiêu dùng ELNES200 10% Nhập mã ELNES200 giảm 10% tối đa 200K cho các sản phẩm NESCAFE DOLCE GUSTO. https://shopee.vn/m/Nescafe-Dolce-Gusto?smtt=201.31693
Hàng tiêu dùng ELNES100 5% Nhập mã ELNES100 giảm 5% tối đa 100K cho các sản phẩm NESCAFE DOLCE GUSTO. https://shopee.vn/m/Nescafe-Dolce-Gusto?smtt=201.31693
Hàng tiêu dùng NES50 10% Nhập mã NES50 giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm NESCAFE DOLCE GUSTO. https://shopee.vn/m/Nescafe-Dolce-Gusto?smtt=201.31693
Hàng tiêu dùng ANESSA03 10% Nhập mã ANESSA03 giảm 10% tối đa 40K cho các sản phẩm ANESSA, đơn tối thiểu 350K. https://shopee.vn/m/shiseido-cpc?smtt=201.31601
Hàng tiêu dùng CPCLOVE 10% Nhập mã CPCLOVE giảm 10% tối đa 30K cho các sản phẩm SENKA, ZA, TSUBAKI, đơn tối thiểu 199K. https://shopee.vn/m/shiseido-cpc?smtt=201.31601
Đời sống HLVUIVE1103 10% Nhập mã HLVUIVE1103 giảm 10% tối đa 100K cho các sản phẩm NHÀ CỬA & ĐỜI SỐNG. https://shopee.vn/m/hl-thuhaivuive1103?smtt=201.31663
Thời trang WAMONDAY 20K Nhập mã WAMONDAY giảm 20K cho các sản phẩm THỜI TRANG NỮ. https://shopee.vn/m/thu-hai-mua-sam-lai-rai?smtt=201.31632
Thời trang WSBRAND 12% Nhập mã WSBRAND giảm 12% tối đa 50K cho các sản phẩm GIÀY NỮ, đơn tối thiểu 200K. https://shopee.vn/m/giay-thoi-trang-nu-dep-gia-re?smtt=201.31637
Hàng tiêu dùng COSGIFT 10% Nhập mã COSGIFT giảm 10% tối đa 50K cho các sản phẩm MỸ PHẨM, đơn tối thiểu 300K. https://shopee.vn/m/mua-la-co-qua?smtt=201.31629
Đời sống FMPGHCTET 15% Nhập mã FMPGHCTET giảm 15% tối đa 30K cho các sản phẩm ARIEL & DOWNY, đơn tối thiểu 199K. https://shopee.vn/m/uu-dai-tu-pg?smtt=201.31707
Hàng tiêu dùng FMPGHBTET20 20% Nhập mã FMPGHBTET20 giảm 20% tối đa 100K cho các sản phẩm SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP, đơn tối thiểu 200K. https://shopee.vn/m/uu-dai-tu-pg?smtt=201.31707
Hàng tiêu dùng FMPGHBTET99 10K Nhập mã FMPGHBTET99 giảm 10K cho các sản phẩm SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP, đơn tối thiểu 99K. https://shopee.vn/m/uu-dai-tu-pg?smtt=201.31707
——————————
TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03-2019 FOR SUCCESS – ALL IN TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03-2019
——————————
TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03-2019 GIAN HÀNG TMĐT TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE THÁNG 03-2019:
– Website: https://reviewgia.com
– Shopee: https://shopee.vn
– Tiki: https://tiki.vn
——————————

Viết một bình luận